Föremål i fokus

Föremål i fokus

Den holländska hyveln

I en kista på Vasas trossdäck låg timmermannens kompletta utrustning, ett trettiotal verktyg avsedda för reparationer och underhåll ombord. Bland verktygen fanns denna putshyvel.

Typen var vanlig på holländska skeppsgårdar men på Vasa är den den enda i sitt slag.