Det latinska språkets influenser under stormaktstiden. 

Vilken betydelse hade det latinska idealet på Gustav Adolfs tid? Upptäck spåren av romarriket på Vasa.

Federica Riviera, guide på Vasamuseet, berättar om inflytandet som det latinska språket hade under stormaktstiden via klassicism, retorik och romerska kejsare.