Följ ett föremål som hittats på skeppet Vasa genom århundradena, från 1628 till år 2018. 

Från tillverkning till ombordförsel, via förlisning och bortglömdhet, till dess att det dyker upp igen vid utgrävningen. Föremålets väg fortsätter genom konservering och dokumentation fram till nutid som museiföremål. Vasamuseets intendent Kristin Ytterborg visar och berättar om arbetet med föremålen från Vasa och reflekterar tillsammans med besökarna om hur de förändras över tid beroende på sammanhang. 

Obs! Just nu går det inte att köpa biljetter till Experterna berättar, på grund av tekniska problem. Vi arbetar för att lösa detta och ber dig återkomma för köp av biljetter, tack!