Pedagogiska program är kostnadsfria för skolklasser

Alla 150-minutersprogram är fullbokade i mars-april men det finns ett fåtal 60-minuters kvar.
För maj-juni finns skolvisningar på 45 minuter:

När det är högsäsong för skolresor i Sverige ställer vi om utbudet. Detta för att kunna erbjuda så många skolklasser som möjligt en bra upplevelse på museet när efterfrågan är som störst. Då ersätts samtliga pedagogiska program av en så kallad Skolvisning på 45 minuter. Innehållet är en överblick över Vasas historia och naturligtvis anpassar vi nivån till åldern på klassen. Dessa skolvisningar är kostnadfria.

Men ifall ni önskar välja ur hela utbudet av pedagogiska program, eller ha ett museum med mindre trängsel, hänvisar vi till andra tider av terminerna.

Boka tid för din klass

 

Pedagogiska program

De besök som bokas in med en museipedagog kallar vi för pedagogiska program.
Jämfört med en visning med guide på 30 minuter varar ett program med pedagog mellan 60 och 150 minuter och innehåller fler moment än den direkta faktaförmedlingen. Stor vikt läggs vid dialog och utrymme finns att ställa frågor. Vi använder oss ofta av rekvisita och flera sinnen. Vid ett längre besök ingår alltid praktiska moment.

Besök i rummet Under däck ingår, det är en kopia av en del av övre kanondäck i naturlig storlek. Med hjälp av rekvisita, ljud och ljus känns det nästan som om man var ombord på det seglande Vasa. Det pedagogiska rummet Alla ombord kan också ingå beroende på val av program.

Välj mellan massor av teman som är speciellt utformade för alla åldrar, från förskola till och med gymnasium.
Samtliga är kostnadsfria.

Bokning och personlig kontakt

Museipedagogen kontaktar alltid läraren personligen inför varje besök, för att stämma av uppplägg, nivå och önskemål.
Men börja med att gå till sidan med alla pedagogiska program och välj den ålder som motsvarar din grupp. Under varje programbeskrivning finns en länk till bokningskontoret: