Om konsten att segla på 1600-talet.

Vittnesmål från 1628 berättar att Vasa hade fyra segel satta vid katastrofen. Totalt kunde hon bära tio. Seglen återfanns vid utgrävningen långt nere i skeppet i form av något som mest liknade en lövhög och med hållbarhet som blött tidningspapper. Efter flera års arbete kunde konservatorerna konstatera att lövhögen innehöll alla de sex segel som inte var satta. 

Vasas minsta segel, förbramsseglet, täcker en hel vägg i utställningen. Så vitt vi vet är det världens äldsta bevarade segel. I utställningen ingår en kopia av den stora plattform från vilken seglen bearbetades, 17 meter över däck. Du kan prova att stå här på samma svindlande höjd och titta ner till de lägsta nivåerna av museet. I utställningen finns fem skeppsmodeller i koppar som visar den komplicerade manövern att vända genom vinden, konsten att segla på 1600-talet. 

 

Lätta ankar och sätt segel

I en ombyggd och utbyggd del av utställningen Det seglande skeppet på plan 6, finns nu en ny modern del med upplevelser för de yngre besökarna: Äventyret Segla ett skepp. 

Med hjälp av varandra, modern datateknik och kunskaper och metoder från 1600-talet ska barn som antar utmaningen få ett datoranimerat skepp att segla iväg. Genom att lösa tre uppgifter vid tre olika stationer – hala upp ett ankare, sätta segel och styra med kollerstock – så kan skeppet till slut segla iväg. 

Relaterat material: