Framför dig ser du hur det kan ha sett ut när Gustav II Adolf besökte skeppsgården i januari 1628. Kvinnan heter Margareta Nilsdotter.

Margareta var gift med den holländske skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson, som fått kontraktet på att bygga Vasa.

När så skeppsbyggmästare Hybertsson blir sjuk och dör, tycker Margaretas släktingar att hon ska lämna företaget.

Men Margareta ville annat:
”Jag måtte ju fullfölja det kontrakt som min salig man haver upprättat.”

Margareta Nilsdotter fick en viktig roll, och tog hand om både familjens hus och mark, och företagets pengar.

Margareta var troligen redan väl insatt i sin mans företag. Ofta tog alla i familjen stor del i mannens jobb.

På den här tiden var det vanligt att kvinnan tog över verksamheten om mannen dog. Kvinnan ärvde hans pengar och ställning, och hade rätten att bestämma över sitt eget liv. Men om hon gifte om sig blev hon återigen underställd sin man.

På 1600-talet fick du inte gifta dig med den du ville. I stället var det viktigt att få makt och pengar genom äktenskapet.