I januari 1625 skrev Gustav II Adolf ett kontrakt med skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson från Holland. Han samarbetade med Arendt de Groot som skötte inköpen och med sin fru Margareta Nilsdotter som skötte ekonomin.

Kungen hade beställt fyra nya skepp, två större och två mindre.

De två stora skeppen var Äpplet och Vasa. För att bygga dem köpte man in tusentals ekar från skogarna i Småland och runt sjön Mälaren. Plankor köptes in från Riga och Amsterdam, och till masterna användes furu från västra Sverige.

Framför dig ser du en modell av skeppsgården. Här arbetade 300 personer. Allt material till skeppen samlades här. Hantverkarna sågade timmer och formade det. De smidde järn till ankare och bultar. De tillverkade rep och byggde småbåtar. De arbetade från soluppgång till solnedgång sex dagar i veckan.

På den här tiden använde man inte ritningar när man byggde skepp. I stället byggde man enligt traditionen efter särskilda mått. Vasa är byggt på ett holländskt sätt.

Måtten diskuterades med kungen som godkände dem.

Vill du veta mer om att bygga skepp? Titta i utställningen omkring dig.