Hur kunde ett så stort skepp som Vasa sjunka så lätt? Det var ju byggt av de duktigaste skeppsbyggarna. Och kungen själv hade godkänt måtten. Skeppet skulle användas i strid och klara att stå emot både kanonskott och stormar.

Söndagen den 10 augusti seglade Vasa ut från den plats där Slussen ligger idag. Fyra segel var satta och kanonportarna var öppna för att skjuta salut.

En stor del av Stockholms 10 000 invånare stod vid stränderna för att se det ståtliga skeppet segla ut.

Luften var stilla med bara en lätt vind som tog Vasa ur hamnen. Men så kom plötsligt en vindpust som fick Vasa att luta. Skeppet lyckades räta upp sig – men så kom ännu en vindpust. Den här gången lutade Vasa så mycket att vattnet forsade in genom de öppna kanonportarna. Skeppet lutade så mycket att det lade sig helt på sidan och sjönk.

Runt 150 personer var på skeppet när det sjönk. Man vet inte säkert, men kanske var det 30 personer som dog.

Det fanns flera orsaker till att de flesta ändå överlevde. Till exempel var många uppe på övre däck när Vasa seglade ut. Därför hann de ta sig iväg från skeppet. Vasa sjönk också nära hamnen där det fanns många som kunde hjälpa till.

Men frågan finns kvar: Hur kunde Vasa sjunka så lätt och snabbt?

Idag tror man att skeppet både byggdes fel och seglades fel. Skeppet var inte stabilt eftersom tyngdpunkten låg för högt upp. Men om kanonportarna varit stängda hade inte vattnet kommit in. Då hade Vasa kanske kunnat räta upp sig och segla vidare.