راهنمای صوتی - انگلیسی/لهستانی/کردی سورانی/بوسنیائی/سومالیائی/عربی/

در 15 فایل صوتی به بیان تاریخچه واسا پرداخته شده است.

راهنمای صوتی از 15 فایل صوتی تشکیل شده که مربوط به نقاط مختلف موزه بوده و با  ایستگاه های 1 تا 15 شماره گذاری شده اند. نقشه را از اینجا دانلود کنید. در موزه اینترنت wifi رایگان موجود است.

فایل صوتی 1 تا 15

1. خوش آمدید

گوش کنید

2. آدولف گوستاو دوم

گوش کنید

3. لاشه کشتی

گوش کنید

4. کارگاه کشتی سازی

گوش کنید

5.رو در رو

گوش کنید

6. حفظ واسا

گوش کنید

7.واسا رنگ های خود را به نمایش می گذارد

گوش کنید

8. تحقیق و تفحص

گوش کنید

9. تلاش برای بیرون آوردن کشتی از قعر آب

گوش کنید

10.مارگارتا نیلزداتر

گوش کنید

11. مارگارتا نیلزداتر

گوش کنید

12. ماشین جنگی

گوش کنید

13. زندگی در کشتی

گوش کنید

14. عزیمت کشتی

گوش کنید

15. تصاویر قدرت

گوش کنید