راهنمای صوتی - انگلیسی/لهستانی/کردی سورانی/بوسنیائی/سومالیائی/عربی/

در 15 فایل صوتی به بیان تاریخچه واسا پرداخته شده است.

راهنمای صوتی از 15 فایل صوتی تشکیل شده که مربوط به نقاط مختلف موزه بوده و با  ایستگاه های 1 تا 15 شماره گذاری شده اند. نقشه را از اینجا دانلود کنید. در موزه اینترنت wifi رایگان موجود است.