15 cajaladood oo cod ahaan uga sheekaynaya taariikhda Vasa.

Hagahan codka ah wuxu ka kooban yahay 15 cajaladood oo cod ah oo yaalla daafaha miyuusiyamka saldhigyo kala duwan oo ah meelo kala duwan oo lambarsan 1-15. Halka ku Download-garee khariidadda. Waxa internet wifi bilaasha ah gudaha miyuusiyamka.