Det är en sommardag i Stockholm år 1628 när det nya skeppet Vasa seglar ut på sin jungfrufärd. 1000 ekar, tusentals man och 3 års hårt arbete har krävts för att färdigställa denna stolthet för den svenska stormaktsflottan....men så händer det som är orsaken till att du kan stå här idag och bevittna detta storslagna och världsunika tidsdokument. En liten vindpust ...och sen går allt snabbt.

Efter 333 år på havets botten bärgas skeppet Vasa. Och nu är det världens mest besökta maritima museum.

Den här guiden lotsar dig runt berättelsen om skeppet Vasa.
Du kommer att få läsa teorier om varför skeppet sjönk, hur det bärgades, lite om svensk historia och mycket mer. Stationerna är numrerade och du kan själv välja i vilken turordning du vill besöka de 15 stationerna. Titta på kartan som finns att hämta i informationsdisken eller leta efter skyltarna med texten mp3 i gult och symbolen av ett öra på, under din rundvandring.

Om du vill veta mer än vad som berättas i denna guide så kan du läsa i utställningarna eller så kan du fråga i butiken efter fördjupningslitteratur. Du kan vända dig till informationsdisken för övriga frågor om till exempel tillgänglighet och till vänster om denna hittar du toaletterna, och återigen

Välkommen till Vasa!