Direkt efter katastrofen började sökandet efter en skyldig. Vasas danskfödde kapten Söfring Hansson fängslades och förhördes omedelbart på det kungliga slottet Tre Kronor. Frågorna var många.
- Var ni druckna? Var inte alla kanoner surrade?
Kaptenen svarade:
-Ni må hugga mig i tusen stycken om inte alla kanoner var surrade. Och inför Gud allsmäktig svär jag att ingen var drucken ombord. Det var helt enkelt en liten kile som fick skeppet att kantra. Skeppet var för rankt, trots att all barlast var inne.”
Från den stora rannsakningen en knapp månad senare finns inga uppgifter kvar av kapten Hanssons vittnesmål men hans ord klingar kvar:
”-Skeppet var för rankt!”
Besättningen sa samma sak. Inget fel gjordes ombord. Felet var istället att skeppet var för rankt.

Skeppare Jöran Matsson avslöjade då att kaptenen innan avresan ville visa på skeppets instabilitet. Detta demonstrerades genom att 30 man fick springa fram och tillbaka över Vasas däck. Efter tre vändor fick de sluta annars hade Vasa kantrat. Amiral Klas Fleming, som demonstrationen var avsedd för, var en av flottans mest inflytelserika män, och en vän till Gustav den andre Adolf.
Amiral Fleming förhördes aldrig men lär ha sagt:

”-Om ändå hans Majestät vore hemma!”

Misstankarna flyttades istället till de ansvariga för skeppsgården där Vasa byggts. Men skeppsbyggmästaren och en av skeppsgårdens arrendatorer Arendt Hybertsson hävdade inför riksrådet att Vasa var byggd enligt mått som kungen själv hade godkänt. Hybertsson tillade att endast Gud visste vems felet var.

Att hänvisa till kungen och Gud var förstås ett sätt att slippa undan ansvar.
Och såvitt vi idag vet förklarades ingen skyldig och ingen dömdes för det som inträffat.

Vi kan idag konstatera att Vasa verkligen var ett mycket välbyggt skepp. Det skiljer sig inte heller i formen från andra örlogsskepp som seglade på 1600-talet.

Alla skepp med många kanoner var höga och ranka och det hände att skepp kantrade. Orsaken till katastrofen måste snarare sökas i tidens bristande kunskaper i att bygga och segla ett så stort skepp med två batteridäck, och dessutom segla det med kanonportarna öppna.

Läs mer om omständigheterna vid katastrofen i avsnittet om förlisningen.