På Vasa fanns flera hundra skulpturer som var målade i starka färger. Nu är det din tur att bestämma hur de ska se ut.

Skulpturerna fanns inte bara där för att Vasa skulle vara fina. De skulle också tala om hur mäktigt landet och kungen var som skeppet kom ifrån. Efter flera hundra år på sjöbotten har färgerna försvunnit från skulpturerna, men genom ett stort detektivarbete vet man hur skulpturerna troligen såg ut. Guld, rött, blått och grönt är några av de färger som skulpturerna kan ha varit målade i. Vilka färger skulle du välja? Teckningarna är gjorda av Ulrika Wolff.