Följ spåret genom utställningarna och upptäck museet tillsammans!

I Vasamuseets familjespår kan barn och vuxna leta, lösa uppgifter och fantisera tillsammans. Några saker går att fortsätta pyssla med hemma.

För barn från 6 år som går tillsammans med vuxen

Broschyren är gratis och finns i informationsdisken på svenska, finska, tyska, engelska och ryska.