Segla ett skepp är en interaktiv del i utställningen Det seglande skeppet.

I anslutning till utställningen finns ett spel som kombinerar analog och digital interaktivitet.

Här kan du pröva tre av besättningens uppgifter på ett örloggsskepp; styra med kollerstocken, snurra på det tunga gångspelet och sätta segel.