""

Segla ett skepp är en interaktiv del i utställningen Det seglande skeppet.

Lätta ankar

Först måste ankaret halas upp. Ett rejält gångspel dominerar rummet och barnen måste hjälpas åt för att få gångspelet att gå runt. På en skärm på väggen kan barnen följa hur ankaret långsamt lyfts upp och inte förrän det är helt uppe är stationen klar.

Sätta segel

Det blåser vid stationen där det ska sättas segel. Det kan blåsa lite, mittemellan eller mycket och barnen ska välja segel efter vind. Sätts för många segel vid stark vind så bryts masterna av på skeppet på skärmen. Men när rätt uppsättning segel har valts är även den stationen klar.

Styra med kollerstock

När Vasa byggdes styrde man inte skepp med ratt utan med en lång pinne som kallas kollerstock. Kollerstocken var kopplad till rodret. På den här stationen ser man skeppet, väderstreck och åt vilket håll man ska styra på en skärm. Det är knepigt och kräver koncentration!

Skeppet seglar iväg

När alla tre stationerna är klara kan skeppet segla iväg och två skott i tät följd hörs – en så kallad svensk lösen.