Ett spel som kombinerar analog och digital interaktivitet och uppmanar till samarbete.

Lätta ankar

Först måste ankaret halas upp. Ett rejält gångspel dominerar rummet och barnen måste hjälpas åt för att få gångspelet att gå runt. På en skärm på väggen kan barnen följa hur ankaret långsamt lyfts upp och inte förrän det är helt uppe är stationen klar.

Sätta segel

Det blåser vid stationen där det ska sättas segel. Bokstavligen. Det kan blåsa lite, mittemellan eller mycket och barnen ska välja segel efter vind. Sätts för många segel vid stark vind, ja då bryts masterna av på skeppet på skärmen. Men när rätt uppsättning segel har valts är även den stationen klar.

Styra med kollerstock

När Vasa byggdes var inte skeppsratten uppfunnen, så Vasa styrdes med en lång pinne som kallas kollerstock. Kollerstocken var kopplad till rodret och för att styra skeppet en så lutades stocken åt sidan. På den här stationen är det en skärm framför kollerstocken som visar skeppet, väderstreck och åt vilket håll man ska styra. Det är knepigt! Men när flera hjälps åt brukar det gå vägen till slut.

Skeppet seglar iväg

När alla tre stationerna är klara kan skeppet segla iväg och två skott i tät följd hörs – en så kallad svensk lösen.