Evenemang i skeppshallen

1 - 200 gäster: 38 000 kronor

201 - 400 gäster: 43 000 kronor

401 - 600 gäster: 48 000 kronor

601 - 800 gäster: 53 000 kronor

801 - 1 200 gäster: 63 000 kronor

Visning med middag i restaurangen

För 1 - 35 gäster:  6 300 kronor

För 36 - 240 gäster: 180 kronor/gäst

För fler än 240 gäster, vänligen se "Evenemang i skeppshallen".

Kvällsvisning

För 1 - 35 gäster:  7 000 kronor

För 36 - 190 gäster: 200 kronor/gäst

För fler än 190 gäster, vänligen se "Evenemang i skeppshallen".