Pris för middag i Skeppshallen

1-200 gäster: 38 000 kronor.
201-400 gäster: 43 000 kronor.
401-600 gäster: 48 000 kronor.
601-800 gäster: 53 000 kronor.
801-2 000 gäster: 63 000 kronor

Pris för Visning med middag i restaurangen

1-35 gäster: 6 300 kronor.
36-160 gäster: 180 kronor/gäst.

Pris för kortare mottagning i Skeppshallen

  • 1-35 gäster: 6 300 kronor.
    36-160 gäster: 180 kronor/gäst.
  • 4 000 kronor/påbörjad timme

Pris för Kvällsvisning

1-35 gäster: 7 000 kronor.
36-400 gäster: 200 kronor/gäst.