""
Barn och familj

För barn från 7 år.

Hur var det att vara ombord på ett skepp som Vasa dagtid och nattetid: vad och hur åt man i den eleganta kajutan? Var skulle kungen sova? Vad fick båtsmännen för mat i sina skålar? Vad jobbade man med och hur roade man sig? Vi smakar och luktar på 1600-talet och går till vila mellan kanonerna där skymningen faller…

Praktisk information

  • Gratis biljett hämtas i informationsdisken samma dag (begränsat antal)
  • Vänligen respektera åldersgränserna
  • Familjevisningarna varar ca 45 minuter