Pedagogen väljer något tema ur Vasas spännande historia. Ofta ingår ett besök i upplevelserummet under däck.

När: fredagar från och med 3 februari kl.10.30, 11.30 och 13.30