Historiker, musiklärare och museipedagog Petter Ljunggren berättar om änglaorkestern och instrumenten de spelar med klingande exempel på 1600-talets musik. 

I styrhytten på skeppet Vasa sitter skulpturer av sju musicerande änglar, en orkester som hälsar kungen välkommen till den kungliga kajutan på skeppet. Strax utanför på däck sitter djävulen och håller för öronen.

Visningen avslutas klockan 12.15.