Anna Silverulw, dräkt- och textilhistoriker, berättar om produktion och bruk av textilier och kläder under 1600-talet. 

I Vasamuseets samlingar finns nära 6 000 fragment från kläder och skor. Fragment som tillsammans berättar om de som följde Vasa till botten år 1628. Till största delen kommer fragmenten från kläder, som bars av de som omkom vid förlisningen eller förvarades i de kistor och tunnor.

Föredraget avslutas klockan 12.15

För anmälan till föredraget, vänligen skicka e-post till: