""
Föredrag
Höstens program

Med inspiration från utställningen Kvinnorna – alltid närvarande, sällan sedda på Vasamuseet bjuder vi in till en kväll med tre olika perspektiv som belyser genus genom historien.

Vi möter tre olika talare som berättar om forskningsperspektiv, om slottsfruar på Skarhults slott samt om genus och gestaltning i 1700-talets operor. 

Kvällens program

18.00 - Kvinnor, genusperspektiv och historien

Det finns en obalans i historieskrivningen och museers berättelser, där kvinnor oftast varit mindre synliga och ibland helt bortglömda. För en rättvisare historia och bättre berättelser är det viktigt att forskningen kommer tillrätta med tidigare brister genom nya perspektiv och frågeställningar.

Föredrag med Fredrik Svanberg, docent i arkeologi och chef för Kulturarvsenheten vid Statens maritima och transporthistoriska museer.

NY PROGRAMPUNKT i kvällens program!
 
18.30 - BEATA på Vasa
Dräkt- och textilhistoriker Anna Silverulw berättar om de textila fynden på Vasa, särskilt de som tillhör "Beata". I utställningen Kvinnorna finns fragment av en kjol som tiilhörde Beata.
 
(tidigare programpunkt om slottsfruarna på Skarhults slott utgår pga sjukdom)
 

19.00 - Paus

19.20 - Mönster och möjligheter: Genus och gestaltning i 1700-talsopera

Hur blir normkritik och genusteori till en konstnärlig praktik? Operasångaren Tove Dahlberg och regissören Kristina Hagström-Ståhl har forskat på hur det går att arbeta genusnyfiket med operarepertoar och hur konstnärliga val görs. De har laborerat med roller ur Mozarts Figaros bröllop.

Tove berättar om sin pågående forskning vid Stockholms konstnärliga högskola och visar filmversionen av den forskningsföreställning som undersökningen utmynnade i.

Biljetter till Kvinnorna: Alltid närvarande, sällan sedda

Du bokar och betalar din biljett och din osttallrik nedan. Den som inte önskar osttallrik, bokar och betalar enbart biljett till programmet. När du kommer till museet visar du upp din biljett i kassan, den gäller både som entrébiljett och biljett till programmet.

Obs! Vänligen observera att det inte går att köpa mat i efterhand, du bokar både din biljett till evenemanget och din mat vid samma tillfälle. Dryck väljs och betalas på plats. Förtäring går endast att köpa fram till kl. 15.00 dagen innan programmet äger rum.

Dörrarna öppnas klockan 17.30, förbeställd osttallrik serveras och dryck finns till försäljning. Föredragen inleds klockan 18.00. En bensträckare och tid för mingel i museet klockan 19.00–19.20.

Länk till biljettköp: 

Om du har problem att använda biljettköpstjänsten, kontakta bokningen:

Telefon: 08-519 548 70, telefontid kl 9-12 måndag-fredag
E-post: bokningen.vasa@smtm.se