I sextiotalets Sverige blomstrar ekonomin, levnadsstandarden ökar och innovationstakten är hög. Tilltron till tekniken och den egna, svenska förmågan är stor. Det gäller det mesta, från att bygga egna stridsflygplan och utveckla datorer till hur skeppet Vasa bärgas.

Förtroendet för de rationella tekniska lösningarna ger oss både bankomater och automater för grillad korv. Vetenskapsjournalisten Erik Mellgren, tidigare bland annat redaktör för tidningen Teknikhistoria, ger sin syn på sextiotalets rekordår.

Afternoon tea på Vasamuseet

Tre gånger per termin arrangerar museet afternoon tea i kombination med föredrag med kulturhistorisk inriktning.

Servering från klockan 14.30, föredraget börjar 15.30.

Bokning

Biljetter bokas via Nortic. Efter genomfört köp skickas bekräftelsemejl från Nortic till angiven e-postadress, men det finns risk att det hamnar i skräpmejlen så titta efter där.

Om du har problem att använda biljettköpstjänsten, kontakta Nortic som tillhandahåller Vasamuseets biljettsystem.