Soppföredrag
Vårens program

Falu Gruva kommer till Vasamuseet! Två föredrag (se nedan) om hur Vasa och Falun – gruvan och staden – är sammanlänkade.

Kvällen inleds med en kort introduktion av Vasamuseets forskningsledare Fred Hocker om skeppets historia.

Grön bondbönsoppa serveras.

Skattkistan under jord - grunden till det svenska stormaktsväldet

Kopparmynt och bronskanoner, stormaktsambitioner och kungligt intresse.
Det är många trådar som knyter ihop Vasa och Falu Gruva. Sveriges expansion under 1600-talet hade varit omöjlig utan tillgången på koppar ifrån Falun, där gruvan som mest levererade två tredjedelar av Europas samlade kopparbehov. 

Johanna Nybelius, fil. mag. i arkeologi och verksam som museipedagog vid Falu Gruva, berättar om den tekniska, ekonomiska och politiska utvecklingen som gjorde Falun till rikets skattkammare och Sverige till en stormakt.

Koppar och Vasa, Falun och världen

Falun; från myllrande stadsmiljö till sömnig residensstad! Falu Gruvas
betydelse för Sverige under 1600-talet går knappast att underskatta. Men hur såg samhället ut som växte fram runt omkring gruvan? Och hur påverkade utvecklingen och de internationella kontakterna staden Falun? Hur skulle ett besök i Falun se ut under 1600-talets första hälft?

Joakim Wehlin, arkeolog vid Dalarnas museum och Uppsala universitet, berättar om de senaste årens utgrävningar i staden.

Biljetter till Soppföredrag

Du bokar och betalar din biljett och din soppa nedan. Den som inte önskar soppa bokar och betalar enbart biljett till programmet. När du kommer till museet visar du upp din biljett i kassan, den gäller både som entrébiljett och biljett till programmet.

Obs! Vänligen observera att det inte går att köpa mat i efterhand, du bokar både din biljett till evenemanget och din mat vid samma tillfälle. Dryck väljs och betalas på plats. Förtäring går endast att köpa fram till klockan 15.00 dagen innan programmet äger rum.

Soppa serveras från klockan 17.30 och föredraget startar klockan 18.00.

Länk till biljettköp: