" "

Vasamuseets byggnad är unik. Dess viktigaste funktion är att med bevarandeperspektiv utgöra ett skyddande hölje för Vasa och samtidigt på ett pedagogiskt sätt presentera skeppet för 1,5 miljoner besökare per år.

Pär Ahlbom, husarkitekt för Vasamuseet, berättar om Vasamuseet och byggnadens relation till platsen, skeppet och den svenska byggnadskonsten.

Biljetter till Expterterna berättar

Du bokar och betalar din biljett via länken nedan. När du kommer till museet visar du upp din biljett i kassan, den gäller både som entrébiljett och biljett till programmet.

Föredraget börjar kl. 11.30 och avslutas kl. 12.15.

Länk till biljettköp: