Under 2022 uppmärksammar Vasamuseet att den svenska flottan fyller 500 år! På museet kommer du bland annat att kunna lära dig mer om livet på ett svenskt örlogskepp på Vasas tid.  

Marinen 500 år kommer att firas med aktiviteter hos oss och våra systermuseer inom Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM).

Här på Vasamuseet kommer vi att ordna flera olika utställningar och föreläsningar med anknytning till firandet. I vår nyaste utställning Skräddarsytt kan du bland annat ta del av hur kläder från de som befann sig ombord på Vasa återskapas. Museet arrangerar också soppluncher med föredrag om flottans historia. 

Firande på andra museer

Här hittar du våra systermuseers aktiviteter:

Firande hos försvarsmakten

Logotyp för Marien 500 år på Vasa