Om hur Vasa hittades igen och bärgades från havets botten.

Utställningen Bärgningen berättar händelseförloppet från att Vasa åter lokaliserades av Anders Franzén 1956 till att hon bröt vattenytan 1961. Anders Franzéns egenhändigt konstruerade propplod visas i utställningen tillsammans med annat material som vägledde honom i att hitta Vasa igen. 

Ett diorama visar en bit av Vasas skrovsida som det låg i mörkret på botten nedsänkt i dyn. Ett svagt ljus tränger ner från ovan vattnet på en dykare i arbete. Bärgningsförloppet illustreras också i en modellserie; vraket på botten, det första lyftet 1959 och den slutliga bärgningen 1961.

Ljudspår

9. Bärgningsförsök

Lyssna

10. Bärgningen

Lyssna