Om varför kung Gustav II Adolf lät bygga Vasa

I Kungens skepp berättas Vasas tidigaste historia, från bygget till förlisningen med den efterföljande rättegången. Tre målningar i storformat inleder berättelsen. En målning visar en sjuk och bekymrad skeppsbyggmästare våren 1626. Kungens skugga faller över bygget. Den andra visar slottet Tre kronor sommaren 1628. Den tredje målningen en uppställning av den svenska flottan, där kan du se Vasas mängd kanoner i relation till de andra skeppen.

I utställningen finns en modell som gestaltar förlisningsögonblicket och en fullskalig modell av en dykarklocka. En reliefkarta visar krigslägen i norra Europa sommaren 1628. Berättelsen avslutas med ett bildspel med röster från rättegången efter förlisningen. Det bevarade rättegångsprotokollet syns bakom en glasruta vid ingången till bildspelsrummet.

Ljudspår

2. Gustav II Adolf

Lyssna