Uställningen Kvinnorna stänger från hösten 2023. 

Kvinnorna – alltid närvarande, sällan sedda. I utställningen om kvinnorna kring Vasa får besökaren möjlighet att lära känna en viktig men tidigare osynliggjord berättelse om Vasa. Genom forskarnas arbete uppenbaras en delvis ny och överraskande bild av kvinnors livsvillkor under det tidiga 1600-talet.

Möt Margareta Nilsdotter, skeppsgårdsföreståndaren och egendomsförvaltaren som efter makens bortgång övertog ansvaret för bygget av Vasa och Skeppsgården, en av den tidens största arbetsplatser. Bli bekant med Brita Gustavsdotter Båth, godsägaren och virkesleverantören på Ängsö slott som sålde timmer till skeppsgården där Vasa byggdes. Träffa Ylva och Beata som var med ombord på Vasa då hon sjönk.

Havet var inte enbart en manlig sfär, kvinnor deltog i alla möjliga maritima verksamheter. Enligt forskarna var Beata ombord som gäst. Kanske var hon syster eller hustru till någon av besättningen. Ylva däremot skulle mest sannolikt ha stannat kvar ombord en längre tid.

Genom dessa fyra kvinnor berättar utställningen om 1600-talskvinnans roll i samhället i en tid då de hade mer makt och inflytande än vad den traditionella historieskrivningen berättar.

Ljudspår

11. Margareta Nilsdotter

Lyssna