Om Vasas färger och forskningen om hur hon var bemålad

I Makten och härligheten ges en glimt av hur Vasas färger egentligen såg ut när hon seglade ut i Stockholms hamn. Liksom Vasas skrov har skulpturerna idag en mörkbrun färg, präglade av tiden i vattnet och av konserveringen. Men forskningen visar en annan bild av skeppet. Vasa sprakade av färger!

Under tolv års tid har cirka 1200 mikroskopiskt små färgfragment analyserats och tolkats. Ett femtontal nyckelskulpturer har rekonstruerats för att visa hur de egentligen varit målade. Utställningen innehåller också ett bildspel på åtta stora bildskärmar där Vasas skulpturer sätts in i sitt historiska sammanhang. 

Under 1600-talet nådde skeppsutsmyckningen sin kulmen. För det glesbefolkade och relativt okända Sverige, och för Gustav II Adolf med sina stormaktsambitioner, var det viktigt att genom skulpturerna berätta om nationens mäktighet och militära och politiska resurser.

Ljudspår

7. Vasa bekänner färg

Lyssna