Om krigsskeppet Vasa.

Vasa fick aldrig visa sina muskler i strid, men hon var en skräckinjagande krigsmaskin. I utställningen Strid! får du se den bredd av vapen med tillbehör som fanns ombord på Vasa, vapen som aldrig kom att användas.

I fem akter, med början i utskrivningen, berättar utställningen om hur det kunde vara före, under och efter en sjöstrid omkring år 1628. Befälens befallningar till undersåtarna går som en röd tråd genom utställningen. Det finns också möjlighet att känna vapnens form och tyngd och se hur de användes.  

Ljudspår

12. Krigsmaskinen

Lyssna