Möt krigsskeppet Vasa.

Vasa fick aldrig uppleva någon strid, men hon var en av sin tids tyngst rustade krigsmaskiner. I utställningen Strid! får du se den bredd av vapen med tillbehör som fanns ombord på Vasa, vapen som aldrig kom att användas. 

I fem akter, med början i utskrivningen, berättar utställningen om hur det kunde vara före, under och efter en sjöstrid omkring år 1628. Befälens order till undersåtarna går som en röd tråd genom utställningen. Här kan du även känna vapnens form och tyngd och se hur de användes. 

Här kan du även se två av Vasas 24 pundiga bronskanoner från nära håll. Dessa kanoner var inte bara skräckinjagande krigsmaskiner, utan även skeppet Vasas mest dyrbara föremål. Kanonerna i Strid! är två av blott tre kanoner från Vasa som finns kvar idag, de övriga 61 kanonerna bärgades redan på 1600-talet.

Vasas kanonprojekt

Testskjutning i Bofors

2014 testskjöt vi en kopia av en av Vasas 24 pundiga bronskanoner, på Bofors test center. Kanonkulorna, eller loden, höll en hastighet av 400 m/s och bröt ljudvallen inne i kanonröret. Loden nådde en räckvidd på upp till 4 km, men då med låg träffsäkerhet.

Film om kanonen

Ljudspår

12. Krigsmaskinen

Lyssna