Krigsskeppet Vasa.

Vasa fick aldrig visa sina muskler i strid, men hon var en skräckinjagande krigsmaskin. I utställningen Strid! får du se den bredd av vapen med tillbehör som fanns ombord på Vasa, vapen som aldrig kom att användas. 

I fem akter, med början i utskrivningen, berättar utställningen om hur det kunde vara före, under och efter en sjöstrid omkring år 1628. Befälens befallningar till undersåtarna går som en röd tråd genom utställningen. Det finns också möjlighet att känna vapnens form och tyngd och se hur de användes. 

Här kan du även betrakta två av Vasas 24 pundiga bronskanoner från nära håll. Dessa kanoner var inte bara skräckinjagande krigsmaskiner, utan även skeppet Vasas mest värdefulla skatt. Kanonerna i Strid! är två av blott tre kanoner från Vasa som finns kvar idag, de övriga 61 kanonerna bärgades redan på 1600-talet.

Vasas kanonprojekt

Testskjutning i Bofors

2014 testskjöt vi en kopia av en av Vasas 24 pundiga bronskanoner, på Bofors test center. Kanonkulorna, eller loden, höll en hastighet av 400 m/s och bröt ljudvallen inne i kanonröret. Loden nådde en räckvidd på upp till 4 km, men då med låg träffsäkerhet.

Film om kanonen

Ljudspår

12. Krigsmaskinen

Lyssna