Välkommen in!

Vasamuseets trädgård står alltid öppen för besökare och förbipasserande. Här kan du lära dig mer om vad som odlades på 1600-talet och hur det användes. Trädgården är indelad i olika kvarter, som var brukligt i trädgårdarna på Vasas tid. Här finns köksväxter, humlestörar, blomster och läkeörter. I trädgården finns också bänkar där du kan få en stunds ro och njuta av växtligheten.

Scrolla ner