Upplev Vasas skulpturer, och få en inblick i hur Vasa skulle seglas och användas i strid.

I 1600-talets Stockholm kunde få läsa, men skulpturerna talade sitt eget språk. Kung Gustav II Adolf använde bildspråket i skulpturerna som ett propagandaverktyg för att bygga upp bilden av sig själv som modig, mäktig och bildad, egenskaper som var viktiga för kungar och furstar under den här tiden.

På skeppet Vasa finns det 460 skulpturer och 300 ornament. Många av skulpturerna föreställer karaktärer från den grekisk-romerska mytologin, andra från gamla testamentet, men här finns även skulpturer som var avsedda att förstås av dem utan bredare kunskaper i historia, religion eller konst.

I utställningen Vasa på nära håll visas ett urval rekonstruktioner av Vasas skulpturer, i dess ursprungliga färg, vilka alla kan ses även i original på skeppet.

Fördjupning 

Till utställningen hör också en digital produktion, med fördjupande innehåll om både skulpturerna och för att kunna förstå hur Vasa fungerade som segel- och krigsfartyg.

Film

I utställningen Vasa på nära håll kommer du nära övre däck, och får du bekanta dig närmare med skulpturerna.