Om Vasas skulpturer och deras budskap, och om hur Vasa skulle seglas och användas i strid.

Skeppet Vasa var lika mycket ett flytande palats som segelfartyg och krigsmaskin. I utställningen Vasa på nära håll ges en djupare förståelse för skulpturerna, hur de såg ut och inte minst vad de symboliserade och vilka budskap de sände ut.

På skeppet Vasa finns det 460 skulpturer och över 300 ornament. Skulpturerna är ordlösa, men talar många språk. Det fanns många nationaliteter i Stockholm på 1600-talet och få kunde läsa. Självklart var det också meningen att andra länder skulle förstå skulpturernas budskap om den svenske kungens mod och makt. Flera av skulpturerna tar avstamp i bibliska berättelser, andra från antikens myter. I utställningen Vasa på nära håll visas ett urval rekonstruktioner av Vasas skulpturer, vilka alla kan ses även i original på skeppet.

Fördjupning 

Till utställningen hör också en digital produktion, med fördjupande innehåll om både skulpturerna och för att kunna förstå hur Vasa fungerade som segel- och krigsfartyg.

Film

I utställningen Vasa på nära håll kommer du nära övre däck, och får du bekanta dig närmare med skulpturerna.