För dig som har ont om tid föreslår vi några höjdpunkter som du hinner med att se på en timmes besök. Självklart ska du börja med att se själva skeppet Vasa, museets huvudattraktion. Här följer några höjdpunkter du också kan hinna med under ditt besök på Vasamuseet:

Scrolla ner