#vasamuseet

YouTube

På jakt efter Vasas försvunna kanon

Uppladdad av Vasamuseet

Sökandet efter Vasas försvunna kanon

Uppladdad av Vasamuseet

Föreläsning: Samer och Vasa

Uppladdad av Vasamuseet

Finding the Vasa Cannon - President of Friends of Vasa Leif Nylander

Uppladdad av Vasamuseet

Visitors reacting to the exhibition "Vasa's women"

Uppladdad av Vasamuseet

Vasamuseets pedagoger: Föremål från havsbotten och teknik på riktigt

Uppladdad av Vasamuseet

This was incredible to see in person. Highly recommended museum for anyone who visits Stockholm! #Stockholmhttps://t.co/F7fhrADlkC

@IjsselYelo 2019-11-19 11:21

C'e' solo una cosa che e' meglio della Regalskepp #Vasa. DUE Regalskepp Vasa. #Stockholm🇸🇪#VasaMuseet https://t.co/Cc2qWe4VpR

@physicsteo 2019-11-13 17:36

Instagram

#thevasamuseum
Nu är alla pallställ i våra föremålsmagasin äntligen uppmärkta!
#samlingsförvaltning #vasamuseet #thevasamuseum

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2019-11-20 12:09

STÄNGDA KANONPORTSLUCKOR. Det hör inte till vanligheterna, men idag kunde Vasamuseets besökare se hur skeppet ser ut med stängda kanonportsluckor! Luckorna var stängda eftersom skeppet har städats, vilket sker två gånger om året. Nu ska luckorna öppnas.  På bild 3 och 4 ser du hur två av Vasamuseets medarbetare på samlingsenheten, Ove och Åsa, är på plats i traversen för att öppna luckorna igen.

CLOSED GUNPORTS. It is not somtehing you can see everyday at the Vasa Museum – but today the gunports are closed! The ship has been cleaned during the weekend and for the cleaning we have to close the gunports. We are of course opening them again – at picture 3 and 4 can you see how. 
#vasamuseet #thevasamuseum #jobbapåmuseum #höghöjdsarbete #Städaskeppet #kanonluckor #kanonportsluckor

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2019-11-18 10:52

Vad berättar skulpturen? Är det makt? Är det skräck? Är det kändisskap, skönhet, magi?

Det har elever frågat sig på Vasamuseet i veckan. För nu har ett pedagogiskt projekt dragit igång och bilderna visar den konstnärliga processen elever i årskurs 7 har påbörjat. 
Projektet kallas Unga visar Vasa och handlar om att elever ska lära känna Vasamuseet genom en process där de arbetar utforskande och praktiskt med flera ämnen samtidigt – historia, svenska och den här terminen också bild. Projektet avslutas med att eleverna är guider på museet för sina inbjudna anhöriga. 
Den här terminen är det klass 7 från skolan Kastanjen i södra Stockholm, som är Vasamuseets samarbetspartner. Och temat den här gången är makt - skulpturer och berättelser.

Eleverna har i veckan börjat arbetet med att skapa en egen mask som de kommer att visa i samband med projektets avslutning. 
Fortsättning följer! 👹

The educators at the Vasa museum has just started a project in collaboration with a group of 13 year old students from a school in Stockholm. They are making fantastic masks inspired by the sculptures of the ship Vasa.

#vasamuseet #thevasamuseum

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2019-11-15 12:27

Galjonslejonet flyger i taket! (Hängandes i traversen) Den förgyllda jättekatten ingår i Vasamuseets nya utställning VASA PÅ NÄRA HÅLL som just nu håller på att byggas. @vasamuseet 
The Galion lion is flying up the roof! (Hanging in the traverse) The gilded giant cat is part of the Vasa Museum's new exhibition, which is currently under construction @ #theVasaMuseum

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2019-11-14 18:30

SKULPTURSKOGEN VÄXER UPP. På övre plan i Vasamuseet byggs just nu en ny utställning som ska heta VASA PÅ NÄRA HÅLL. Bland annat kommer du att kunna se och uppleva en spännande skulpturskog – vi har tillverkat repliker av 14 av Vasas skulpturer som just nu monteras på podier och placeras ut i utställningsytan. Skulpturerna har bemålats enligt Vasas färgschema. Kunskapen om hur Vasa och hennes skulpturer var bemålade kommer från åratal av forskning. Åren 1990-2002 forskade konservatorn och konstvetaren Peter Tångeberg om hur Vasa var målat. 
#vasamuseet #vasaupclose #vasapånärahåll #vasasfärger 
A SCULPTURE FOREST. WE are building a new exhibition on the upper floor of the Vasa Museum.  Among other things, you will be able to see and experience an exciting sculpture forest - we have produced replicas of 14 of Vasa's sculptures.

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2019-11-11 16:10

Våra kolleger från det kommande museet VRAK- Museum of Wrecks har gjort sensationella fynd! Repost från @vrakmuseum: 
Två stora örlogsskepp från 1600-talet har påträffats vid dykningar utanför Vaxholm. Dykande marinarkeologer från det nya museet Vrak – Museum of Wrecks hoppas att de kan ha funnit Vasas systerskepp.
🔸
– Klart det är spännande, det är en del av vår historia. Och kan man länka det till Vasa som är så välkänt, så är det ju extra intressant.
🔸
– Det vi dyker på här är en indikation på ett ganska stort fartyg. När vi kommer ner visar det sig vara vad vi tror är ett örlogsfartyg. Det är ek. Det är jättegrova timmer. Grövre än Vasa, tycker vi. Grövre än de flesta vi har sett. Vi tror att det här kan vara ett av de fartyg som är byggt åren efter Vasa. Vasas systerfartyg kan man säga. De är sjösatta ett eller ett par år efter. Det är som att simma runt inne i ett vattenfyllt Vasa, vilket är riktigt ballt.
🔹
Two large warships from the 17th century have been found by divers outside Vaxholm, an island near Stockholm. Archaeologist divers from the new museum Vrak – Museum of Wrecks are hoping to have found the Vasa’s sister ships.
🔹
– It’s exciting, of course – it’s part of our history. And if you can link it to the Vasa, which is so well known, it makes things even more compelling.
🔹
– What we’re diving on here is an indication of a fairly large ship. When we get down below, it turns out to be what we believe is a warship. It’s oak. The logs are incredibly thick. Thicker than the Vasa’s, we think. Thicker than most we’ve seen. We think this can be one of the ships built in the years after the Vasa. Like a Vasa sister ship! These ships were launched one or a few years later. It’s like swimming around inside a water-filled Vasa, which is pretty awesome.
🔹
#vrakmuseum #museumofwrecks #skeppetvasa #vrakfynd #marinarkeologi #arkeologi #thevasaship #shipwrecks #maritimearchaeology #archaeology

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2019-11-08 15:40

#tbt #Galärvarvet före Vasamuseets tid. I förgrunden arbetas det med Vasas roder som flyttas till gamla Wasavarvet. Bilden är tagen våren 1970. @Vasamuseet 
#Throwbackthursday Galärvarvet before the time of #theVasaMuseum. On the pontoon, work is done with Vasa's rudder, which is moved to the old museum #Wasavarvet The picture was taken in the spring of 1970.

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2019-11-07 15:46

GUSTAV ADOLF-DAGEN idag den 6 november! #kungenflossar #gustaviiadolf #gustavadolfdagen #vasamuseet

Foto: @vasamuseet

Uppladdad 2019-11-06 09:35