Forskning & bevarande

Kommande generationer ska ha möjlighet att lära och inspireras av Vasa och föremålssamlingen. Kunskapen om bevarandet av skeppet och föremålen förbättras kontinuerligt genom forskning och erfarenhet.

Bultarna på Vasa rostar sönder, något som försvagar skeppet. För att stävja hotet byter vi ut över 5000 bultar.
I slutet av 1990-talet började gulvita fläckar framträda på Vasas trä. Detta var en varningssignal att ta på allvar.
Vasa deformeras – och på sikt riskerar vi att hon går sönder. Därför så arbetar vi med att hitta en ny stöttning för skeppet.