Forskning & bevarande

Kommande generationer ska ha möjlighet att lära och inspireras av Vasa och föremålssamlingen. Kunskapen om bevarandet av skeppet och föremålen förbättras kontinuerligt genom forskning och erfarenhet.