Skeppet

Två av museets guider ger dig Vasas historia på två och en halv minut. På engelska. Film: Vasamuseet
De arbetar alla dagar i veckan med fullt fokus på ett arbetsmoment; Att byta ut bultarna som håller samman skeppet Vasa.
Vasas fockmast lutar. Museets forskare har tagit hjälp av externa forskare för att ta reda på varför och hur den ska räddas.
På grund av arbete ombord har Vasas timmermän behövt flytta däcksplankor - som inte flyttats på hundratals år.
Bultarna på Vasa rostar sönder, något som försvagar skeppet. För att stävja hotet byter vi ut över 5000 bultar.
Följ med forskningsledare Fred Hocker ombord på Vasa och upptäck skeppets dolda utrymmen!
Följ med forskningsledare Fred Hocker ombord på Vasa och upptäck skeppets dolda utrymmen!
Följ med forskningsledare Fred Hocker ombord på Vasa och upptäck skeppets dolda utrymmen!
Följ med forskningsledare Fred Hocker ombord på Vasa och upptäck skeppets dolda utrymmen!
Vasa deformeras – och på sikt riskerar vi att hon går sönder. Därför så arbetar vi med att hitta en ny stöttning för skeppet.
I slutet av 1990-talet började gulvita fläckar framträda på Vasas trä. Detta var en varningssignal att ta på allvar.
En film som visar och förklarar arbetet med bemålningen av modellen. Foto, animering, klippning: Per Johansson, Statens maritima museer
Vi vet inte vem han var men kallar honom Helge. Efter hundratals år under vatten har hans hjärna krympt och förvandlats till tvål.
I svepaskarna gömdes personliga småsaker som till exempel sömnadstillbehör och mynt. Den här asken är märkt med ett bomärke.

Arkivfilmer

Se när Anders Franzén får upp svartek från Vasa i sitt propplod. Foto: Vasamuseet
Film från bärgningen av Vasa. Foto: Vasamuseet
Film från de arkeologiska undersökningarna ombord på Vasa efter bärgningen. Foto: Vasamuseet
Dykarbasen Per Edvin Fälting med manskap dyker på Vasa. Foto: Vasamuseet
Film från när skrovet konserveras med PEG. Foto: Vasamuseet