Genom mätning av 400 punkter på Vasa är det möjligt att studera skeppets formförändring över tid. De så kallade geodetiska mätningarna görs sedan år 2000 två gånger per år och tar två personer ca två veckor att utföra.

Det geodetiska mätsystemet har vi valt bland annat för att det är mycket noggrant, vi kan se rörelser på under 1 mm. Vi mäter 350 punkter på utsidan av skrovet och 50 på insidan. Systemet är konstruerat i samarbete med KTH för museets räkning.

Varje uppställning börjar med att mätinstrumentet, en totalstation, positioneras i vårt lokala koordinatnät via ett antal prismor som är monterade på väggarna i skeppshallen, vi räknar med att huset är stabilt. Varje punkt på skrovet mäts sedan från minst två olika uppställningar och två gånger från varje sådan uppställning. Det ökar dels noggrannheten och dels minimerar det risken för mätfel.

 

 

Efter varje mätomgång bearbetas mätdatat och jämförs med tidigare mätningar. Vi ser med andra ord hur de 400 punkterna rör sig över tid. Det vi med säkerhet kan säga är att Vasa rör sig omkring 1 mm per år neråt men lokalt förekommer även andra rörelser. Detta är inte något stort problem på kort sikt. På längre sikt arbetar vi med att utarbeta en ny stöttning samt förbättring av Vasas egen struktur genom att bland annat ersätta försvagade bultar med nya.

Geodesi (från latin geo = jord och desi = del) handlar till exempel om att bestämma punkters läge i ett koordinatsystem.

Visa mer