Forskning & samling

Skeppet och mer än 40000 föremål ger en unik bild av vardagslivet till sjöss och på land, av sjöstrid och skeppsbyggnadsteknik under tidigt 1600-tal.