I vårt magasin finns en spännande samling föremål. Även sådana som i allra högsta grad tillhör Vasas historia, men som inte kommer från 1600-talet.

Nutida föremål har samlats in under bärgningen och utgrävningen av Vasa och som ger oss ögonblicksbilder och anekdoter om historien, människorna och samhället kring Vasa i modern tid.