Av samlingens drygt 40000 föremål visas endast omkring en tiondel i våra utställningar. Huvuddelen förvaras i magasin. Vid våra regelbundna visningar i magasinet får du uppleva denna dolda föremålsskatt och en inblick i hur det ser ut bakom kulisserna. Magasinsvisning kan du förboka i vår kalender.