I Vasamuseets samling finns mer än 40000 föremål som hittats i och omkring Vasa. Föremålen och skeppet ger en unik bild av vardagslivet till sjöss och på land, av sjöstrid och skeppsbyggnadsteknik under tidigt 1600-tal.

Bland samlingens mer än 40000 föremål finns bland annat skeppets utrustning och utsmyckning, besättningsmännens personliga tillhörigheter, olika typer av vapen, arbetsredskap och mynt. I samlingen finns även kvarlevorna från de omkring 25 människor som dog vid katastrofen.

De föremål som inte visas i utställningarna förvaras i något av våra två magasin. Både i magasinen och i museihallen är det viktigt med ett stabilt klimat för att föremålen och skeppet ska bevaras och må bra. Vi arbetar ständigt med att utveckla metoderna för ett långsiktigt bevarande av samlingen.

Arbetet med dokumentation och forskning kring föremålen är kontinuerligt. Trots att det är dryga 50 år sedan bärgningen av Vasa finns fortfarande mycket kvar att lära.

Endast omkring en tiondel av föremålssamlingen visas i våra utställningar. Huvuddelen av samlingen förvaras i magasin. Vid våra regelbundna visningar i magasinet får du uppleva denna dolda föremålsskatt och en inblick i hur det ser ut bakom kulisserna. Magasinsvisning kan du förboka i vår kalender.

Vasamuseets samling är sökbar på DigitaltMuseum.

Filmer om föremål

Vi vet inte vem han var men kallar honom Helge. Efter hundratals år under vatten har hans hjärna krympt och förvandlats till tvål.
I svepaskarna gömdes personliga småsaker som till exempel sömnadstillbehör och mynt. Den här asken är märkt med ett bomärke.