Det tog 7 år att byta ut mer än 5000 rostiga järnbultar på Vasa. Med de lättare stålbultarna minskade den totala tyngden som Vasa behövde bära upp med cirka 8 ton. Arbetet slutfördes 2018 och beräknas ha en hållbarhet på 150 år.

Ursprungligen hölls Vasa ihop med hjälp av järnnitar, som rostade bort under åren då hon låg på sjöbottnen. För att kunna bärga Vasa så slogs bultar i en del av de hål där nitarna tidigare suttit. Arbetet fortsatte efter bärgningen 1961, då över 5000 bultar sattes in i skrovet. Under åren sedan bärgningen rostade bultarna, vilket försvagade dem och även frigjorde järn som kunde orsaka kemiska reaktioner med Vasas trä.

Hållbara bultar

Under 2011 inledde Vasamuseet och Sandvik ett långsiktigt forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att byta ut bultarna. I samarbetet togs specialkonstruerade bultar fram, tillverkade i höglegerat rostfritt stål med mycket hög hållfasthet. Materialet, som heter SAF2707, används normalt inom den mycket krävande olje- och gasindustrin och klarar de allra mest krävande miljöerna.

En hållbar insats

Materialets höga hållfasthet innebar att de nya bultarna vägde mindre, vilket minskade den totala tyngden Vasa behövde bära upp. Med rostfritt stål är det dessutom mindre risk för kemiska reaktioner med träet. Med de nya bultarna på plats beräknas det dröja åtminstone 150 år innan de behöver bytas igen.