Varför sjönk Vasa?

På 1600-talet var det ganska vanligt
att stora fartyg välte och sjönk.
Det hände eftersom man inte kunde
tillräckligt mycket om att bygga
så stora fartyg.

På Vasa stod de tunga kanonerna
högt upp i skeppet.
Längst ner fanns stora stenar
som skulle ge fartyget balans mot kanonerna.

Men de räckte inte.
Kanonerna var för tunga
och fartyget välte.

Direkt efter olyckan började man
försöka ta reda på vems felet var.
Man pratade med flera personer
men ingen dömdes för olyckan.