Vasamuseets byggnad. Gräsmatta och gröna träd framför. Bilden tagen i motljus.

Vasamuseet är en del av myndigheten Statens maritima museer. I myndigheten ingår Marinmuseum i Karlskrona, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet.

Statens maritima museer är i sin tur en statlig myndighet under kulturdepartementet, med uppdrag att hålla det maritima kulturarvet levande och öka kunskapen om det.

Genom att visa och vårda våra museisamlingar, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom vårt ämnesområde medverkar vi till att det maritima kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

För Vasamuseet del innebär det uppdraget självklart att visa upp skeppet Vasa. Och med utställningar runt skeppet vill vi ytterligare visa hur livet såg ut under 1600-talet.

Museet är också en kunskapsinstitution, där det sker ett möte mellan det publika och forskningen. Spetsforskning möter utställningar och programverksamhet i världsklass.