""

Vasamuseet är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer. I myndigheten ingår Marinmuseum i Karlskrona, Järnvägsmuseet i Gävle samt Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm.

Med anledning av coronaviruset

Vasamuseet stänger fredagen 20 mars tills vidare på grund av coronaviruset. 

Vasamuseet följer noga utvecklingen och de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger.

Om myndigheten SMTM

Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet under kulturdepartementet, med uppdrag att hålla det maritima och transporthistoriska kulturarvet levande och öka kunskapen om det.

Genom att visa och vårda våra museisamlingar, genom att sprida information och stödja andra som arbetar inom vårt ämnesområde medverkar vi till att det maritima och transporthistoriska kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

För Vasamuseets del innebär uppdraget att visa upp skeppet Vasa. Vasa ger en unik inblick i det tidiga 1600-talets Sverige. 

Museet är också en kunskapsinstitution, där det sker ett möte mellan det publika och forskningen. Spetsforskning möter utställningar och programverksamhet i världsklass.