Vi tar inte emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster hittar du här: Statens maritima museers webbplats

Postadress, telefon, e-post & fax

Vasamuseet
Box 27131
102 52 Stockholm
Telefon växel: 08-519 548 00 (telefontid kl 8-17)
E-post: vasamuseet@maritima.se
Fax: 08-519 548 94

Museichef: Lisa Månsson

E-post till personalen enligt principen fornamn.efternamn@maritima.se

Besöksadress

Galärvarvsvägen 14

Leveransadress för bud/godsmottagning

Djurgårdsvägen 36, 115 21 Stockholm

Fakturaadress

Statens maritima museer
FE 94
838 73 Frösön

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d v s som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas. Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via registrator@maritima.se eller telefon 08-519 548 78.

Öppettider

Alla dagar kl 10-17. Kvällsöppet på onsdagar, fram till kl 20.

Övrigt

Arkiv
Telefon: 08-519 548 44

Bokning av besök & visning
Telefon: 08-519 548 70
bokningen.vasa@maritima.se

Butik
Telefon: 08-519 548 83
butiken.vasa@maritima.se

Informationsdisk/guider
Telefon: 08-519 558 10
guidedisken.vasa@maritima.se

Kommunikationsenheten
Telefon: 08-519 548 45

Pedagoger
pedagoger.vasamuseet@maritima.se

Programverksamhet
Telefon: 08-519 548 54

Vasarestaurangen
Telefon: 08-661 16 20