Öppettider

För priser och öppettider se Inför ditt besök

Praktisk information inför ditt besök hittar du på vårt Kundforum

Kontakt

Bokning av besök & visning
Telefon: 08-519 548 70 (öppet vardagar 9-12)
bokningen.vasa@maritima.se (öppet vardagar 9-16)

Support biljettköp via webb
prepaid@maritima.se

Butik
Telefon: 08-519 548 83
butiken.vasa@maritima.se

Informationsdisk/guider
Telefon: 08-519 558 10
guidedisken.vasa@maritima.se

Pedagoger
pedagoger.vasamuseet@maritima.se

Vasamuseets Restaurang
Telefon: 08-661 16 20

Postadress, telefon, e-post & fax

Vasamuseet
Box 27131
102 52 Stockholm

Telefon växel: 08-519 548 00 (telefontid kl 8-17)
E-post: vasamuseet@maritima.se
Fax: 08-519 548 94

Museichef: Lisa Månsson

E-post till personalen enligt principen fornamn.efternamn@maritima.se

Vi tar inte emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster hittar du här: Statens maritima museers webbplats

Besöksadress

Galärvarvsvägen 14

Leveransadress för bud/godsmottagning

Djurgårdsvägen 36, 115 21 Stockholm

Fakturaadress

Statens maritima museer
FE 94
838 73 Frösön

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d v s som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p g a sekretess får Statens maritima museer fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.
Kontakt myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via registrator@maritima.se eller telefon 08-519 548 78.