Postadress:

Vasamuseet
Box 27131
102 52 Stockholm

Besöksadress:

Galärvarvsvägen 14

Leverensadress:

Djurgårdsvägen 36, 115 21 Stockholm

Telefon:

Telefon besvaras under kontorstid kl 8-17.

Växel: 08-519 548 00
Bokning: 08-519 548 70 (telefontid 9-12)
Butik: 08-519 548 83
Programverksamhet: 08-519 548 54
Restaurang: 08-661 16 20
Informationsdisk: 08-519 558 10
Kommunikationsenheten: 08-519 548 45
Pedagogiska enheten: 08-519 548 00

E-post

Allmän: registrator@maritima.se
Bokningen: bokningen.vasa@maritima.se
Butiken: butiken.vasa@maritima.se
Guider: guidedisken.vasa@maritima.se
Pedagoger: pedagoger.vasamuseet@maritima.se

E-post till personalen enligt principen fornamn.efternamn@maritima.se

Museichef:

Lisa Månsson

Fax:

08-519 548 88

Jobbansökningar

Observera att vi tyvärr inte kan ta emot spontana jobbansökningar och CV. Lediga tjänster annonseras på Statens maritima museers webbplats och söks enligt instruktion i annonsen.