Statens maritima museers policy vad gäller personuppgifter.

Statens maritima museer är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Statens maritima museer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter på denna webbplats.

Statens maritima museer behandlar personuppgifter i liten utsträckning. Oavsett
detta har du rätt att begära information hos Statens maritima museer om de
personuppgifter som berör dig och som vi behandlar. Om du vill ha sådan
information, ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Begäran kan enligt
personuppgiftslagen (PUL) inte skickas med e-post.

För att skydda din personliga information kommer all Statens maritima museers lagring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknik.

Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av publikationer och
prenumerationer sparas så länge som behövs för att expediera beställningar.

Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till seminarier och konferenser sparas bara så länge det krävs för administrationen.

Personuppgifter som lämnas vid intresseanmälning till arbete sparas i ett år.

Personuppgifter som lämnas vid jobbansökan sparas bara så länge det krävs för
administrationen.

Statens maritima museer databehandlar endast enkätsvar efter medgivande från den svarande. Personuppgifter som lämnas vid enkätsvar sparas bara så länge det krävs för bearbetningen av materialet.

Har du funderingar eller frågor kring behandlingen av personuppgifter?

Kontakta våra PuL-ombud: