Segla ett skepp – nytt äventyr på Vasamuseet

27 februari 2017 09:02

Aktiva barn i utställningen Segla ett skepp

Den 27 februari öppnar ett nytt interaktivt äventyr på Vasamuseet: Segla ett skepp. Ett spel som kombinerar analog och digital interaktivitet och uppmanar till samarbete. Med hjälp av varandra, kunskaper och metoder från 1600-talet ska barn som antar utmaningen få ett datoranimerat skepp att segla.

I en ombyggd och utbyggd del av utställningen Det seglande skeppet på plan 6, finns nu en ny del med upplevelser för de yngre besökarna: Segla ett skepp. Genom att lösa uppgifter vid tre olika stationer – dra upp ett ankare, sätta segel och styra med kollerstock – så kan skeppet till slut segla iväg.

– Vi vill erbjuda barn som besöker oss en möjlighet att på ett lekfullt sätt lära sig saker om hur det kunde vara på Vasas tid. I de här spelet handlar det om att segla ett skepp som Vasa och vi har valt ut tre tydliga moment att klara av. Stationerna är kopplade till skärmar, där barnen kan följa förloppet, berättar Lisa Månsson, chef för Vasamuseet.

Ett rejält gångspel dominerar rummet och barnen måste hjälpas åt för att få spelet att gå runt. På skärmen på väggen kan barnen följa hur ankaret långsamt lyfts upp och inte förrän det är helt uppe är stationen klar.

Det blåser vid stationen där det ska sättas segel. Bokstavligen. Här ska barnen välja segel efter vind. Sätts för många segel vid stark vind, ja då knäcks masterna på skeppet på skärmen. Men när rätt uppsättning segel har valts är även den stationen klar.

Vasa styrdes med något som kallas kollerstock. Stationen med kollerstocken är nog den mest utmanande delen i spelet – i alla fall vittnar Vasamuseets testpatruller om att det var det svåraste momentet. På den här stationen är det en skärm framför kollerstocken som visar skeppet, väderstreck och åt vilket håll man ska styra. Det är knepigt! Men när flera hjälps åt brukar det gå vägen till slut. När alla tre stationerna är klara kan skeppet segla iväg.

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-51 95 58 47. Mobil: 073-143 16 10
E-post: catrin.rising@maritima.se