Medlemmar har den fina förmånen att gå ombord på Vasa med vissa intervaller. Reglerna är hårda för att vi värnar om Vasa, som inte mår bra om för många skulle gå ombord.

OBS! Från 1 januari 2018 gäller det nya regler för att gå ombord på Vasa. De som blir guldmedlemmar från och med årsskiftet går ombord tidigast efter 5 år som medlem (från inköpsdatum) och därefter vart femte år.

Museets målsättning är sedan att erbjudandet ska kunna återkomma vart femte år under medlemskapet, men då har de som inte haft möjlighet att gå ombord tidigare företräde.

De som varit guldmedlemmar sedan tidigare (innan 2018-01-01) följer fortfarande de gamla reglerna att gå ombord efter två hela kalenderår och därefter vart sjunde år som medlem.

Reglerna sätts av museet med hänsyn till Vasas bästa, arbetsbelastningen för personalen och säkerheten ombord.

Regler för ombordgång

 • På helger sker ombordgång innan museet öppnas för dagen och på vardagar när museet stänger för dagen. Under helgerna prioriteras de som bor ute i landet och har lång resväg - men finns det plats är det öppet för de som bor nära också. En bekräftelse med exakt tid kommer ett par veckor innan det datum man valt.
 • Den som går ombord på skeppet ska bära skoskydd (som museet tillhandahåller)och får inte vidröra skeppets delar. Besökare får endast gå på väderdäck och övre batteridäck. På väderdäck får inte originaldäcksplankor beträdas. På övre batteridäck får besökare endast gå på utlagda mattor.
 • Fotografering: Den som guidar planerar in fototillfällen under guidningen då fotografering får ske.
 • Av säkerhetsskäl får medlemmarna inte vistas på egen hand i museet när museet är stängt, så efter visning ombord lämnar man museet.
 • För barn ombord ansvarar anhörig/förälder.

Vuxna medlemmar:

Under 2019 erbjuds det visning följande tillfällen:

 • Tisdag 30 april (kväll),
 • Måndag 28 oktober (kväll)
 • Tisdag 12 november (kväll)

Familjevisning:

(familjemedlemskap + juniormedlemmar, med inriktning på barnen)

Under 2019 erbjuds det visning följande tillfällen:

 • Söndag 17 mars (morgon)
 • Måndag 9 september (kväll)
 • Måndag 7 oktober (kväll).

OBS! Lägsta gräns för juniorerna är 6 år och äldre när de går ombord. Kravet är att alla juniorer måste medföljas av en vuxen medlem (ex förälder eller far/morförälder) som ansvarar för barnet ombord. 

Anmälan

Anmälan för ombordgång görs till foreningen.vasa@smtm.se eller 08-519 558 85. OBS reglerna som nämns här ovan. Endast föranmälning gäller!