Medlemmar hälsas välkomna till Föreningen Vasamuseets vänners årsmöte tisdagen den 6 mars i stora Filmsalen på Vasamuseet.

Föreningen Vasamuseets vänner kallar till årsmöte tisdag den 6 mars, kl 18, i stora Filmsalen på Vasamuseet.

Vi börjar med en enkel, men trevlig måltid, i restaurangen redan kl 17. Föreningen erbjuder även en specialvisning av utställningen Kvinnorna efter mötet.

Agenda:

Tisdag den 6 mars 2018, kl 18 i Stora Filmsalen

 1. Val av ordförande att leda mötet 
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokoll 
 4. Styrelsens årsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse 
 5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 6. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen 
 7. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
 8. Val av revisorer 
 9. Val av valberedning, tre ledamöter och en suppleant 
 10. Fastställande av medlemsavgifter 
 11. Eventuella övriga ärenden

Efter mötet, ca kl 19.00, erbjuds en specialvisning av utställningen Kvinnorna.